MAIN PCB ASSY LG FRIDGE GN-422FW.ASWRGAP

$192.50

LG FRIDGE PCB GN-422FW.ASWRGAP EBR73243844

SKU: EBR73243844 Categories: , , ,

LG FRIDGE MAIN PCB
GN-422FW.ASWRGAP   GN-422FW.ASWRGAP
EBR73243844  EBR54874707   EBR54874734  EBR73243830