LG FRIDGE MAIN PCB GS-D665BSL

$259.55

LG FRIDGE MAIN PCB    EBR80977614     5950763WS

SKU: 5950763WS Categories: , , ,

LG FRIDGE MAIN PCB SUITS

  • GS-D665BSL (GC-J247CKBV.ASBRGAP)
  • GS-D665PL (GC-J247CLBV.APZRGAP)