LG FRIDGE MAIN PCB GS-B680PL

$205.95

LG FRIDGE MAIN PCB    EBR83717532    5950767WS

SKU: 5950767WS Categories: , ,

LG FRIDGE MAIN PCB  SUITS

  • GS-B680PL (GC-B247SLUV.APZRGAP)
  • GS-B680WL (GC-B247SVUV.ASWRGAP)