LG FRIDGE MAIN PCB GR-L197DPNL

$290.40

LG FRIDGE MAIN PCB GR-L197DPNL. 595074WS. EBR77293302. ONLY USE BEFORE S/N 502TR

SKU: 5950704WS Categories: , ,