LG FRIDGE MAIN PCB GF-V708BSL

$223.61

EBR85191702 5950783WS

SKU: 5950783WS Categories: , , ,

LG FRIDGE MAIN PCB
EBR85191702 5950783WS

GF-V708BSL