LG FRIDGE MAIN PCB GF-B620BSL

$248.05

LG FRIDGE MAIN PCB    EBR74796483     5950766WS

SKU: 5950766WS Categories: , , ,

LG FRIDGE MAIN PCB  SUITS

  • GF-B620BSL (GC-B218DKNV.ASBRGAP)
  • GF-B620PL (GC-B218DSNV.APZRGAP)