LG FRIDGE MAIN PCB GC-B197STF

$138.55

LG FRIDGE MAIN PCB    EBR57521016    5950770WS

SKU: 5950770WS Categories: , , ,

LG FRIDGE MAIN PCB   SUITS

  • GC-B197STF (GC-B207BSJA.CSTRGAP)
  • GC-B197WFF (GC-B207BVJA.CSWRGAP)